Categories
Guests/Friends

Prince Bao An

Prince Nguyen Phuoc Bao An
(1951 – )

https://en.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3o_%C3%82n

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BAc_B%E1%BA%A3o_%C3%82n

Gặp gỡ “Mệ” Bảo Ân, con trai út của Cựu Hoàng Bảo Ðại
Con Vua ra chợ Trời
Xây mộ cho cựu hoàng Bảo Đại
Hoàng tử Bảo Ân: Từ truất phế đến tịch biên gia sản
Vua Bảo Ðại – Sống lưu vong, chết nghèo khó

Về Bảo Ân – con trai út của vua Bảo Đại

Hiệp Kỵ – Nguyen Phuoc family ancestors memorial service (2020 California)
Prince Nguyen Phuoc Bao An (Right) and Prince Nguyen Phuoc Quy Khang (Left)
Prince Nguyen Phuoc Bao An and Prince Nguyen Phuoc Quy Khang

Go BACK to GUESTS section